19.4.`92: U Bosanskoj Posavini,u mestu Odzak,krece granatiranje srpskih sela,a vojske RH pomaze ustaskim paravojnim formacijama HOS-a da okupiraju Odzak i okolinu.Tako su formirani logori za Srbe i u Odzaku.U Donjoj Dubici,kraj Dervente,ubijeno 30 srpskih civila,a 150 je odvedeno u logore.